Doprava zdarma do celé EU

Podmínky a pravidla

Vlastníkem těchto webových stránek a všech mobilních aplikací (dále jen "stránky") je společnost ARTPIECE MATERIALS SL (dále jen "my", "nás" nebo "MAWRBLE"). Poskytujeme vám přístup na tyto stránky a do našeho internetového obchodu (společně dále jen "služby") za následujících podmínek. Prohlížením, přístupem, používáním, registrací nebo nákupem zboží na těchto stránkách nebo jiným používáním našich služeb souhlasíte se všemi následujícími podmínkami, včetně všech zásad, na které se zde odkazuje (dále společně jen "podmínky"). Proto si tyto Podmínky pečlivě přečtěte. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto Stránky a tyto Podmínky. Pokud nejste ochotni se těmito Podmínkami řídit, neměli byste Stránky prohlížet, přistupovat na ně, používat je, registrovat se na nich nebo na nich nakupovat zboží. Prohlašujete a zaručujete, že je vám nejméně 18 let nebo že tyto stránky navštěvujete pod dohledem rodiče nebo opatrovníka.

Podmínky prodeje

Zpracování, přeprava, vrácení, náhodný výskyt a vrácení peněz

Doba zpracování:

Všechny naše výrobky jsou vyráběny na zakázku, proto je doba, kterou potřebujeme na přípravu objednávky k odeslání, 14 až 21 pracovních dnů.

Odhadovaná doba dodání:

Uděláme vše pro to, abychom tyto odhady dodání splnili, 99 % objednávek dodáme včas nebo dokonce dříve, ale nemůžeme je zaručit kvůli nestabilitě v přepravním průmyslu.

 • Severní Evropa: 2-4 týdny
 • Střední Evropa: 1-3 týdny
 • Jižní Evropa: 1-2 týdny
 • Severní Amerika: Není k dispozici
 • Asie a Tichomoří: Není k dispozici
 • Latinská Amerika a Karibik: Není k dispozici
 • Afrika a Blízký východ: Není k dispozici
Zrušení, vrácení a výměna

Rádi přijmeme žádost o výměnu nebo zrušení do 2 dnů od nákupu a v případě zrušení vám 100% vrátíme peníze. vrácení peněz je někdy okamžité a někdy trvá několik dní, než dorazí zpět na váš bankovní účet.

V případě, že bylo zboží doručeno s poškozením (Incidenty):

Všechny naše zásilky jsou pojištěny, abychom mohli požádat naši pojišťovnu o pojistné plnění, musíme jí předložit doklady prokazující, že při přepravě došlo k poškození.

Po doručení zásilky prosím neprodleně zkontrolujte zásilku a zboží a poškození zapište do dodacího listu/příjmového dokladu. Případné reklamace poškození, nedostatku nebo chyb musíte uplatnit při převzetí. Pokud v tomto okamžiku nebude uplatněna žádná reklamace, bude nábytek považován za plně přijatý. Společnost MAWRBLE si vyhrazuje právo zkontrolovat, opravit nebo vyměnit jakékoli zboží podle svého uvážení.

Pokud bylo zboží doručeno bez vaší přítomnosti, máte 2 dny na to, abyste nám nahlásili případné škody. V každém případě, Kontaktujte nás do 2 dnů od doručení a zašlete nám níže uvedené dokumenty:

 • Fotografie poškozených položek (snímek obalu, snímek celé položky, snímek/y poškození zblízka)
 • Dodací list/potvrzení o doručení, kde je jasně uvedena událost
 • Jednoduchá žádost o vrácení plné částky / částečné vrácení peněz / novou položku

Po schválení pojišťovnou začneme na základě vaší žádosti vyřizovat výměnu nebo vrácení peněz v plné výši bez dalších poplatků.

V případě, že je poškození velmi malé a není viditelné nebo pro vás přijatelné, budeme informovat pojišťovnu, že si zboží ponecháváte, a požádáme o malou reklamaci a částečné vrácení peněz na vaši žádost.

Podmínky vrácení pouze pro zákazníky z EU

Podle zákona mají zákazníci v EU 14 dní od doručení na vrácení zboží a požádání o vrácení peněz. Kupující z EU nesou náklady na vrácení zboží a poplatek za vrácení zboží (45 % z celkové ceny). Pokud není zboží vráceno v původním stavu, odpovídá kupující za případnou ztrátu hodnoty.

Podmínky vrácení pro zákazníky ze zemí mimo EU

Vzhledem k povaze našich položek, pokud nedorazí poškozené nebo vadné, nemůžeme přijmout vrácení standardních, vlastních nebo personalizovaných objednávek.

Clo a dovozní daně pro mezinárodní objednávky mimo EU

Kupující jsou zodpovědní za případné clo a dovozní daně. obvykle vás náš přepravní partner kontaktuje a zašle vám celní daň, kterou musíte zaplatit. Nejsme zodpovědní za zpoždění způsobené celními úřady.

Možnosti platby:

Našim zákazníkům jsme poskytli bezpečné možnosti:

Paypal, Klarna a nejoblíbenější a nejbezpečnější platební brány prostřednictvím Stripe.

Společnost Mawrble využívá důvěryhodné poskytovatele plateb třetích stran, kteří zajišťují bezpečnost a šifrování vašich platebních údajů. Nikdy nedostaneme informace o vaší kreditní kartě.

KlarnaMastercardPayPalApple PayGoogle PayVisa

Obecné podmínky používání

Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí i vaše návštěva našich stránek, naleznete na adrese. this link. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, kde najdete informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace o našich uživatelích.

Používání těchto stránek

Za předpokladu, že dodržujete tyto podmínky, vám udělujeme omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci k přístupu a osobnímu, nekomerčnímu používání těchto stránek. Toto udělení licence nezahrnuje: (a) jakýkoli další prodej nebo komerční využití těchto Stránek nebo jejich obsahu; (b) shromažďování a používání jakýchkoli seznamů nebo popisů produktů; (c) odvozené použití těchto Stránek a jejich obsahu; nebo (d) použití jakýchkoli metod dolování dat, robotů nebo podobných metod shromažďování a extrakce dat na těchto Stránkách. Bez našeho výslovného písemného souhlasu nesmíte používat, rámovat ani využívat techniky rámování k zahrnutí jakékoli naší ochranné známky, loga, obsahu nebo jiných vlastnických informací (včetně obrázků nalezených na těchto Stránkách, obsahu jakéhokoli textu nebo rozvržení/designu jakékoli stránky nebo formuláře obsaženého na stránce). Dále nesmíte bez našeho výslovného písemného souhlasu používat žádné meta tagy ani žádný jiný "skrytý text" využívající naše jméno, ochrannou známku nebo název produktu. Jakékoli porušení těchto podmínek bude mít za následek okamžité zrušení licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění. Je vám uděleno omezené, odvolatelné a nevýhradní právo vytvořit hypertextový odkaz na domovskou stránku těchto stránek, pokud tento odkaz nezobrazuje Nás nebo Naše produkty či služby nepravdivě, zavádějícím, hanlivým nebo jinak urážlivým způsobem. Toto omezené právo může být kdykoli zrušeno. Bez výslovného písemného souhlasu nesmíte jako součást odkazu použít žádné z Našich log ani jiných vlastnických grafických prvků nebo ochranných známek.

Účet

Pro přístup k některým funkcím těchto stránek můžete být požádáni o registraci a my vám můžeme přidělit nebo můžete být požádáni o výběr hesla a uživatelského jména nebo identifikace účtu. Pokud se zaregistrujete, zavazujete se, že nám poskytnete přesné a úplné registrační údaje a že nás budete neprodleně informovat o jakýchkoli aktualizacích nebo jiných změnách těchto údajů. Nesete výhradní odpovědnost za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace, které vám byly přiděleny. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo identifikace nebo o jakémkoli jiném porušení či hrozícím porušení bezpečnosti těchto stránek. Při každém použití hesla nebo identifikace se má za to, že jste oprávněni k přístupu na tyto Stránky a jejich používání způsobem, který je v souladu s těmito Podmínkami, a My nejsme povinni zkoumat oprávnění nebo zdroj takového přístupu nebo používání těchto Stránek. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÝ PŘÍSTUP K TĚMTO STRÁNKÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ KÝMKOLI, KDO POUŽÍVÁ HESLO A IDENTIFIKACI, KTERÉ JSTE SI PŮVODNĚ ZVOLILI NEBO KTERÉ VÁM BYLY PŘIDĚLENY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÝ PŘÍSTUP K TĚMTO STRÁNKÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ VÁMI SKUTEČNĚ AUTORIZOVÁNO, A TO MIMO JINÉ VČETNĚ VEŠKERÉ KOMUNIKACE A PŘENOSŮ A VŠECH ZÁVAZKŮ (MIMO JINÉ VČETNĚ FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ), KTERÉ VÁM TAKOVÝM PŘÍSTUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM VZNIKNOU.

Elektronická komunikace

Když používáte tyto stránky nebo nám posíláte e-maily, komunikujete s námi elektronicky. Souhlasíte s tím, že od Nás budete dostávat elektronická sdělení. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním oznámení na těchto Stránkách nebo prostřednictvím našich dalších služeb. Souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace.

Uživatelský obsah

Tyto stránky mohou obsahovat funkce a vlastnosti (interaktivní funkce), které uživatelům umožňují vytvářet, zveřejňovat, přenášet nebo ukládat jakýkoli obsah, například text, hudbu, zvuk, fotografie, video, grafiku nebo kód na stránkách (uživatelský obsah). Uživatelský obsah je veřejně přístupný a může zahrnovat informace o vašem profilu a veškerý obsah, který zveřejníte v souladu se svým profilem, nezahrnuje však informace o vašem účtu nebo informace, které poskytnete za účelem nákupu. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za svůj Uživatelský obsah a za používání Interaktivních funkcí a že Interaktivní funkce používáte na vlastní nebezpečí. Používáním jakýchkoli Interaktivních oblastí souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat, nahrávat, přenášet, distribuovat, ukládat, vytvářet ani jinak publikovat či odesílat prostřednictvím Stránek žádné z následujících položek:

 • Uživatelský obsah, který je nezákonný, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, pornografický, neslušný, oplzlý, sugestivní, obtěžující, výhružný, urážlivý, pobuřující, podvodný nebo jinak nevhodný;
 • Uživatelský obsah, který by představoval, podporoval nebo poskytoval návod k trestnému činu, porušoval práva jakékoli strany nebo by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval místní, státní, národní nebo mezinárodní právo;
 • Uživatelský obsah, který zobrazuje, popisuje nebo nabádá k používání jakéhokoli námi prodávaného produktu způsobem, který by mohl být urážlivý, nevhodný nebo škodlivý pro nás nebo kteréhokoli uživatele či spotřebitele;
 • Uživatelský obsah, který může zasahovat do práv jiných osob na publicitu, soukromí nebo ochranu osobních údajů nebo je porušovat, včetně fotografií, videí, obrázků nebo informací o jiné osobě, pokud jste k tomu nezískali souhlas této osoby;
 • Uživatelský obsah, který obsahuje nepravdivá nebo zavádějící prohlášení, tvrzení nebo vyobrazení o osobě, společnosti, produktu nebo službě;
 • Uživatelský obsah, který může porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní či vlastnická práva jakékoli strany;
 • Uživatelský obsah, který se vydává za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jinak zkresluje vaši příslušnost k osobě nebo subjektu; a
 • viry, škodlivý software jakéhokoli druhu, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory či kódy.
Práva k uživatelskému obsahu

Pokud není v těchto Podmínkách, na těchto Stránkách nebo v samostatné smlouvě s námi stanoveno jinak, nenárokujeme si žádné vlastnictví ani kontrolu nad jakýmkoli Uživatelským obsahem. Odesláním nebo zveřejněním Uživatelského obsahu na těchto Stránkách nám však udělujete nevýhradní, bezplatné, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, převoditelné a plně sublicencovatelné právo používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, předvádět a zobrazovat takový Uživatelský obsah na těchto Stránkách a na stránkách a mobilních aplikacích třetích stran a ve všech dalších médiích nebo formátech, ať už v současnosti známých nebo později vyvinutých, za jakýmkoli účelem a bez jakékoli náhrady. Uživatelům těchto stránek rovněž udělujete právo přístupu k vašemu uživatelskému obsahu v souvislosti s používáním těchto stránek. Zveřejněním Uživatelského obsahu na těchto Stránkách prohlašujete a zaručujete, že (a) takový Uživatelský obsah není důvěrný; (b) vlastníte a kontrolujete veškerá práva, vlastnické právo a podíl na Uživatelském obsahu nebo máte jinak veškerá potřebná práva ke zveřejnění a použití takového Uživatelského obsahu na těchto Stránkách a k udělení práv, která nám udělujete v těchto Podmínkách; (c) Uživatelský obsah je přesný a není žádným způsobem zavádějící nebo škodlivý; a (d) Uživatelský obsah a jeho používání a zveřejňování v souvislosti s těmito Stránkami neporušují a nebudou porušovat tyto Podmínky ani žádné jiné Naše platné podmínky, pokyny nebo zásady ani žádný platný zákon, předpis nebo nařízení.

Zpětná vazba

Odděleně od uživatelského obsahu můžete mít možnost zasílat dotazy, připomínky návrhy, recenze, nápady, plány, návrhy, poznámky, návrhy, výkresy, originální nebo tvůrčí materiály a další informace týkající se těchto stránek, nás a našich produktů nebo služeb (souhrnně "zpětná vazba"). Souhlasíte s tím, že Zpětná vazba není důvěrná a stává se naším výhradním vlastnictvím. Budeme vlastnit výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, na takovou Zpětnou vazbu a budeme oprávněni ji neomezeně používat a šířit za jakýmkoli komerčním či jiným účelem, aniž bychom vám za to museli přiznat nebo poskytnout náhradu.

Omezení práv na používání

Souhlasíte s tím, že nebudete (a souhlasíte s tím, že nedovolíte žádné jiné fyzické nebo právnické osobě používat vaše heslo a identifikační údaje):

 • stahovat, upravovat, reprodukovat, přizpůsobovat, překládat, zpětně analyzovat, vytvářet odvozená díla, veřejně vystavovat, prodávat, pronajímat, licencovat nebo jakýmkoli způsobem komerčně využívat jakoukoli část těchto stránek, s výjimkou případů a v rozsahu výslovně povoleném těmito podmínkami;
 • odstraňovat jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech obsažená na Stránkách nebo na nich;
 • používat roboty, pavouky, aplikace pro vyhledávání stránek nebo jiná zařízení k vyhledávání nebo indexování jakékoli části těchto stránek;
 • shromažďovat jakékoli informace o jiných uživatelích (včetně uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres) za jiným účelem než za účelem získávání a/nebo sdílení recenzí s jinými uživateli;
 • přeformátovat nebo zarámovat jakoukoli část webových stránek, které jsou součástí těchto stránek;
 • vytvářet uživatelské účty automatizovaně nebo pod falešnými či podvodnými záminkami;
 • vytvářet nebo předávat ostatním uživatelům nevyžádaná elektronická sdělení, jako je "spam", nebo jinak narušovat užívání Stránek ostatními uživateli;
 • odesílat na tyto stránky jakýkoli obsah, který nepravdivě uvádí nebo naznačuje, že takový obsah je sponzorován nebo podporován námi;
 • přenášet nebo nahrávat na tyto stránky jakékoli položky obsahující nebo ztělesňující jakýkoli virus, červa, vadu, malware, trojského koně, softwarovou bombu nebo jinou funkci určenou k poškození nebo zhoršení výkonu těchto stránek, jakýchkoli jiných webových stránek nebo jakéhokoli počítače nebo jiného zařízení či systému nebo užívání těchto stránek jakýmkoli uživatelem;
 • používat tyto Stránky k narušení bezpečnosti nebo získání neoprávněného přístupu k jakémukoli počítači nebo počítačové síti nebo jinému zařízení či systému (včetně neoprávněných pokusů o zjištění hesel nebo bezpečnostních šifrovacích kódů);
 • odesílat na tyto Stránky jakýkoli obsah, který je nezákonný nebo usnadňuje, představuje, podporuje nebo vybízí k nezákonné činnosti; nebo jinak používat Stránky k přenosu nebo ukládání nezákonného materiálu, včetně jakéhokoli materiálu považovaného za výhružný nebo obscénní;
 • kopírovat nebo ukládat jakýkoli uživatelský obsah nabízený na těchto stránkách pro jiné než osobní, nekomerční použití;
 • podniknout jakoukoli akci, která by podle našeho uvážení způsobila nebo mohla způsobit nepřiměřeně velkou datovou nebo provozní zátěž těchto stránek nebo IT infrastruktury používané k provozu a zpřístupnění těchto stránek; nebo
 • používat tyto Stránky a/nebo jakýkoli Uživatelský obsah, ať už úmyslně nebo neúmyslně, k porušování jakéhokoli platného místního, státního, federálního nebo mezinárodního práva.

Nejsme povinni monitorovat chování uživatelů na těchto stránkách a vyhrazujeme si právo a právo podle vlastního uvážení monitorovat chování uživatelů na těchto stránkách kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění.

Vlastnictví

Ve vztahu mezi vámi a námi jsou tyto Stránky, včetně všech fotografií, obrázků, textů, grafiky, ikon, zvukových klipů, softwaru, zdrojového kódu a dalších jejich aspektů (s výjimkou Uživatelského obsahu), všech jejich vylepšení nebo úprav, všech odvozených děl na nich založených a sběru, uspořádání a sestavení těchto Stránek (souhrnně "Obsah Stránek"), včetně všech autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv k výše uvedenému, ve vlastnictví nás nebo našich poskytovatelů licence a jsou chráněny platnými zákony o autorských právech. Používání jakýchkoli Našich ochranných známek nebo známek služeb bez našeho výslovného písemného souhlasu je přísně zakázáno. Naše ochranné známky nebo značky služeb nesmíte používat ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou způsobem, který by mohl vést k záměně. Nesmíte používat naše ochranné známky nebo značky služeb způsobem, který nás znevažuje nebo diskredituje. Bez předchozího výslovného souhlasu nesmíte používat naše ochranné známky nebo značky služeb v metaznačkách. Žádné ustanovení těchto Podmínek se nepovažuje za udělení licence nebo práva k našim patentům, autorským právům, ochranným známkám, obchodním tajemstvím nebo jiným vlastnickým právům vám nebo jakémukoli jinému uživateli.

Nákupy na těchto stránkách

Souhlasíte s tím, že všechny vaše transakce s těmito stránkami nebo jejich prostřednictvím mohou být podle naší volby od začátku až do konce prováděny elektronicky. Pokud se rozhodneme postupovat jinak než elektronicky, budou se tyto transakce i nadále řídit zbývajícími částmi těchto Podmínek, pokud neuzavřete jiné námi stanovené podmínky. Jste povinni si vytisknout nebo pořídit elektronickou kopii těchto Podmínek a jakékoli jiné smlouvy nebo sdělení, které jsme povinni vám poskytnout. Riziko ztráty a vlastnické právo k položkám, které jste zakoupili na těchto stránkách, na vás přechází okamžikem, kdy položky doručíme přepravci na základě smlouvy o přepravě. U zboží objednaného na těchto stránkách účtujeme daň z prodeje na základě platné sazby daně z prodeje státu, do kterého je objednávka odesílána. Pokud zboží zasíláme vám nebo podle vašich pokynů jiné osobě, souhlasíte s tím, že zaplatíte přepravní a případné manipulační poplatky uvedené na těchto Stránkách při zadání objednávky. Vyhrazujeme si právo čas od času a bez předchozího upozornění poplatky zvýšit, snížit a přidat nebo zrušit, proto souhlasíte s tím, že si před zadáním objednávky nebo přihlášením k odběru služby zkontrolujete všechny poplatky. Veškeré poplatky za dopravu nebo manipulaci mohou, ale nemusí odrážet skutečné náklady. Lze použít pouze platné kreditní karty nebo jiný pro nás přijatelný způsob platby. Odesláním objednávky prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni použít určenou kartu nebo metodu a že nás opravňujete k tomu, abychom vaši objednávku (včetně daní, poštovného, manipulačních poplatků a dalších částek popsaných na Stránkách) zaúčtovali na tuto kartu nebo jinou metodu. Pokud kartu (nebo jinou metodu) nelze ověřit, je neplatná nebo není jinak přijatelná, může být vaše objednávka automaticky pozastavena nebo zrušena. Veškeré vrácení zboží se řídí našimi Zásadami vrácení zboží, které naleznete na adresetento oddíl. Snažíme se o co největší přesnost a eliminaci chyb na těchto stránkách; nezaručujeme však, že jakýkoli produkt, služba, popis, fotografie, ceny nebo jiné informace jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné. V případě chyby, ať už na těchto Stránkách, v potvrzení objednávky, při zpracování objednávky, dodání produktu nebo služby či jinak, si vyhrazujeme právo takovou chybu opravit a v případě potřeby odpovídajícím způsobem upravit vaši objednávku (včetně účtování správné ceny) nebo objednávku zrušit a vrátit vám účtovanou částku. Vaším jediným opravným prostředkem v případě takové chyby je zrušení objednávky a vrácení peněz. Dostupnost všech položek závisí na jejich dostupnosti a vyhrazujeme si právo stanovit množstevní omezení pro jakoukoli objednávku, odmítnout celou objednávku nebo její část a ukončit poskytování produktů nebo služeb bez předchozího upozornění, a to i v případě, že jste již objednávku zadali. Všechny ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit objednávky produktů a/nebo služeb, jejichž prodej nebo používání je ve vašem státě nebo jurisdikci omezeno nebo zakázáno.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky na internetu, které vlastní a provozují třetí strany. Berete na vědomí, že nejsme zodpovědní za provoz nebo obsah umístěný na takových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Ukončení

Podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že zrušíte svůj účet, přestanete tyto stránky používat a zašlete nám oznámení o ukončení. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení ukončit vaše právo používat tyto Stránky nebo jakoukoli jejich část a zablokovat nebo zabránit vašemu budoucímu přístupu k těmto Stránkám nebo jejich části a jejich používání.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás a naše dceřiné a přidružené společnosti a naše příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, partnery, členy, zaměstnance, nezávislé dodavatele, poskytovatele služeb a konzultanty (dále jen "naše spřízněné strany") budete v maximální míře povolené platnými právními předpisy bránit, odškodňovat a chránit před jakýmikoliv nároky, škodami, náklady, závazky a výdaji (souhrnně "nároky") vyplývajícími z (a) vašeho přístupu k těmto stránkám a jejich používání nebo zneužívání nebo s nimi souvisejícími; (b) jakýmkoli uživatelským obsahem, který zveřejníte, nahrajete, použijete, distribuujete, uložíte nebo jinak přenesete na těchto Stránkách nebo jejich prostřednictvím; (c) jakoukoli zpětnou vazbou, kterou poskytnete; (d) vaším porušením těchto Podmínek; a (e) vaším porušením jakýchkoli práv jiné osoby. Souhlasíte s tím, že nás budete neprodleně informovat o jakýchkoli nárocích třetích stran, budete s námi spolupracovat při obhajobě takových nároků a uhradíte veškeré poplatky, náklady a výdaje spojené s obhajobou takových nároků (mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení). Dále souhlasíte s tím, že máme právo kontrolovat obhajobu nebo vypořádání jakýchkoli Nároků třetích stran.

Odmítnutí odpovědnosti

S výjimkou výslovně uvedených případů jsou tyto stránky, včetně veškerého obsahu stránek, a služby poskytované na těchto stránkách nebo v souvislosti s nimi poskytovány "TAK, JAK JSOU" a "SE VŠEMI ZÁRUKAMI" bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek, ať už výslovných nebo předpokládaných. ZŘÍKÁME SE VEŠKERÝCH DALŠÍCH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, PODMÍNEK A POVINNOSTÍ, VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK: (A) PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ, VÝSLEDKŮ, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV; A (B) VYTVOŘENÝCH OBCHODNÍMI ZVYKLOSTMI, OBCHODNÍM POSTUPEM NEBO PRŮBĚHEM PLNĚNÍ. Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že tyto stránky jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné. Neprohlašujeme ani nezaručujeme, že tyto Stránky nebo naše servery neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti.

Výlučnost opravných prostředků; omezení odpovědnosti

Vaším jediným a výhradním opravným prostředkem a naší jedinou a výhradní odpovědností za jakékoli porušení záruky je vaše právo vrátit výrobek nebo obdržet náhradu za službu podle našich platných zásad pro vracení a výměny. MY ANI NAŠE SPŘÍZNĚNÉ STRANY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY PODNIKÁNÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI, ANI CELKOVÁ ODPOVĚDNOST NÁS A NAŠICH SPŘÍZNĚNÝCH STRAN, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁRUKY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI, AŤ UŽ AKTIVNÍ, PASIVNÍ NEBO PŘIČÍTANÉ) NEBO JINÉ TEORIE, VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI NEBO S NÁKUPEM ČI POUŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, NEPŘESÁHNE KUPNÍ CENU PRODUKTU NEBO SLUŽBY. OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO ODSTAVCI NEOMEZUJÍ ANI NEVYLUČUJÍ HRUBOU NEDBALOST, PODVOD, ÚMYSLNÉ, ZÁMĚRNÉ, ZLOVOLNÉ NEBO NEDBALOSTNÍ JEDNÁNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI NEBO NAŠICH SPŘÍZNĚNÝCH STRAN.

Opravné prostředky

Souhlasíte s tím, že náš právní prostředek nápravy v případě skutečného nebo hrozícího porušení těchto podmínek by byl nedostatečný a že máme nárok na zvláštní plnění nebo soudní příkaz, případně obojí, kromě jakékoli náhrady škody, na kterou můžeme mít ze zákona nárok, spolu s přiměřenými náklady na jakoukoli formu řešení sporu, mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení. Žádné naše právo nebo nápravné opatření nevylučuje žádné jiné, ať už právní nebo spravedlivé, včetně, mimo jiné, náhrady škody, soudního příkazu, poplatků a nákladů na právní zastoupení.

Úpravy místa

Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit provoz těchto stránek nebo jakýchkoli jejich funkcí či částí bez předchozího upozornění.

Oddělitelnost

Pokud bude některé z těchto ustanovení považováno za neplatné, neúčinné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude tato podmínka považována za několikanásobnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakéhokoli zbývajícího ustanovení.

Žádní příjemci z řad třetích stran

Tyto podmínky jsou určeny pouze pro smluvní strany a jsou pro ně vymahatelné. Tyto Podmínky nejsou určeny k tomu, aby poskytovaly jakákoli práva nebo výhody jakékoli třetí straně nebo aby zakládaly jakékoli povinnosti nebo odpovědnost strany vůči jakékoli takové třetí straně.

Různé

Na základě těchto Podmínek nevzniká žádný vztah zastoupení, partnerství, společného podniku ani zaměstnanecký vztah a vy nemáte žádné oprávnění nás v jakémkoli ohledu zavazovat. Oznámení, včetně oznámení týkajících se změn těchto Podmínek, vám můžeme zasílat e-mailem, poštou nebo zveřejněním na těchto Stránkách. Tyto Podmínky, které se považují za vámi přijaté při používání Stránek, představují úplnou dohodu mezi vámi a Námi ohledně používání těchto Stránek. Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek, neznamená to, že jsme se vzdali vymáhání takového práva nebo ustanovení. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno v minimálním nezbytném rozsahu tak, aby tyto Podmínky jinak zůstaly plně platné a vymahatelné. Tyto Podmínky jsou nepřevoditelné, převoditelné nebo sublicencovatelné pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Tyto Podmínky zahrnují a zahrnují formou odkazu naše Zásady ochrany osobních údajů, a veškerá oznámení týkající se Stránek.

Otázky

Otázky týkající se těchto podmínek, našich Zásady ochrany osobních údajů, nebo další materiály týkající se zásad můžete zaslat našim pracovníkům podpory na e-mailovou adresu.:  hello@mawrble.com .