Doprava zadarmo do celej EÚ

Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE), ktorá je dostupná na stránke mawrble.com, je jednou z našich hlavných priorít ochrana súkromia našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré spoločnosť ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE) zhromažďuje a zaznamenáva, a spôsob ich použitia.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našej webovej stránky, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú v spoločnosti ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE). Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zozbierané offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová lokalita.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, o ktorých poskytnutie vás žiadame, a dôvody, prečo vás o ich poskytnutie žiadame, vám budú objasnené v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás získať ďalšie informácie, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, obsah správy a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Pri registrácii účtu vás môžeme požiadať o kontaktné údaje vrátane údajov, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi vrátane:

 • Poskytovanie, prevádzkovanie a údržba našej webovej stránky.
 • Zlepšovať, prispôsobovať a rozširovať naše webové stránky.
 • pochopiť a analyzovať, ako používate našu webovú stránku.
 • Vývoj nových produktov, služieb, vlastností a funkcií
 • komunikovať s vami, buď priamo, alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, vrátane zákazníckeho servisu, poskytovať vám aktualizácie a iné informácie týkajúce sa webovej stránky a na marketingové a propagačné účely.
 • Odoslať vám e-maily
 • Vyhľadávanie a prevencia podvodov

Súbory denníka

ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE) sa riadi štandardným postupom používania protokolových súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Robia to všetky hostingové spoločnosti a je to súčasť analytiky hostingových služieb. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov denníka zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a čas, odkazujúce/odkazujúce stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov na webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií.

Súbory cookie a webové signály

Tak ako každá iná webová stránka, aj ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE) používa "cookies". Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našich webových stránok na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.

Súbor cookie DART služby Google DoubleClick

Spoločnosť Google je jedným z dodávateľov tretej strany na našej stránke. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich stránok na základe ich návštev na stránke www.mawrble.com a iných stránkach na internete používa aj súbory cookie, známe ako súbory cookie DART. Návštevníci sa však môžu rozhodnúť odmietnuť používanie súborov cookie DART tak, že navštívia zásady ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google na tejto adrese – https://policies.google.com/technologies/ads

Naši reklamní partneri

Niektorí inzerenti na našej stránke môžu používať súbory cookie a webové signály. Naši reklamní partneri sú uvedení nižšie. Každý z našich reklamných partnerov má vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú údajov používateľov. Pre jednoduchší prístup sme nižšie uviedli hypertextové odkazy na ich Zásady ochrany osobných údajov.

Reklamní partneri Zásady ochrany osobných údajov

V tomto zozname nájdete zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov spoločnosti ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE).

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie, ako sú cookies, JavaScript alebo webové signály, ktoré sa používajú v príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na stránke ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE) a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľa. V takom prípade automaticky získajú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý sa zobrazuje na navštívených webových stránkach.

Upozorňujeme, že spoločnosť ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE) nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE) sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si pre podrobnejšie informácie prečítali príslušné zásady ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môže obsahovať ich postupy a pokyny, ako sa z určitých možností odhlásiť.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehliadačoch nájdete na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Práva na ochranu osobných údajov CCPA (nepredávajte moje osobné údaje)

Podľa CCPA majú kalifornskí spotrebitelia okrem iných práv právo na:

požadovať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.

požiadať podnik o vymazanie všetkých osobných údajov o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.

požadovať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajov podľa GDPR

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má nasledujúce práva:

 • Právo na prístup - Máte právo požiadať o kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.
 • Právo na opravu - máte právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek informácií, o ktorých sa domnievate, že sú nepresné. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie informácií, o ktorých sa domnievate, že sú neúplné.
 • Právo na vymazanie - za určitých podmienok máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania - máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za určitých podmienok.
 • Právo namietať proti spracovaniu - za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.
 • Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Informácie pre deti

Ďalšou našou prioritou je ochrana detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali ich aktivity online.

Spoločnosť ARTPIECE MATERIALS SL (MAWRBLE) vedome nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo takýto druh informácií na našej webovej lokalite, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko pre to, aby sme takéto informácie z našich záznamov okamžite odstránili.